Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving en de programmatuur van deze website rusten bij thuiskeukens.nl bv en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, waaronder het framen van deze website, voor niet persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van thuiskeukens.nl bv niet toegestaan.

Inhoud en informatie
De inhoud van deze website wordt continue zorgvuldig bijgehouden. Thuiskeukens.nl bv kan echter niet garanderen dat de inhoud en met de overgebrachte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites en/of media waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins. Toch zijn wijzigingen in productomschrijvingen, kleuren, prijzen, maatvoeringen en afbeeldingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Afbeeldingen en kleurstalen
Digitale afbeeldingen en kleurstalen op deze website zijn bedoeld ter indicatie en kunnen in werkelijkheid behoorlijk afwijken. Ook fysieke kleurstalen in onze winkel zijn ter indicatie en kunnen in werkelijkheid in kleur en structuur afwijken ten opzichte van geleverde producten.

E-mail disclaimer
E-mail berichten, afkomstig van Thuiskeukens.nl bv, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Berichten kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Als u een bericht per abuis heeft ontvangen, dan wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht en eventuele bijlage te vernietigen. Communicatie via Internet is niet beveiligd. Thuiskeukens.nl bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in de inhoud van berichten en eventuele bijlagen, onrechtmatige openbaarmaking ervan jegens derden of schade als gevolg van gebruik van e-mailcommunicatie. Thuiskeukens.nl bv is gevestigd te Nieuwkoop (KVK nr. 51902621).

Thuiskeukens.nl B.V.
Industrieweg 3d
2421 LK Nieuwkoop
E-mailadres: [email protected]
KVK-nummer: 51902621
BTW-nummer: NL850220464B01
IBAN: NL27 RABO 0155 0222 53